Uitnodiging symposium

Met genoegen hierbij de uitnodiging voor het symposium Delfstoffenwinning en Natuur.

Het is de afsluiting van een Europese LIFE IP project waarin de toegevoegde waarde van de industrie op biodiversiteit en waterveiligheid door kennisinstellingen wetenschappelijk is onderzocht. Ik nodig u van harte uit om bij dit symposium aanwezig te zijn.

Ik hoop u te mogen begroeten.

(Geeft u zich snel op? We kunnen maximaal 150 gasten verwelkomen).


Met vriendelijke groet,

Ir. L. A. C. (Leonie) van der Voort