Winst voor natuur en waterveiligheid

  • 6-4-2018

Winst voor natuur en waterveiligheid door delfstoffenwinning is enorm!

Jaarlijks voorzien de delfstoffenwinners de Nederlandse bouwwereld van benodigde grondstoffen. De winning van primaire grondstoffen blijft ook in de toekomst nodig. Hoewel de bouwsector steeds beter wordt in het recyclen van grondstoffen, blijkt uit monitoringsgegevens dat hergebruik kan voorzien in 15 tot 20% van de vraag naar grondstoffen.

De winning van primaire grondstoffen betekent een ruimtelijke ingreep in het landschap maar biedt tevens grote kansen om nieuwe functies te realiseren. De meerwaarde van delfstoffenwinning op gebied van natuur (Natuurlijk kapitaal) en waterveiligheid (Waterstandverlaging) is nu wetenschappelijk onderzocht. Het onderzoek is gefinancierd middels een speciaal Europees onderzoeksbudget, LIFE IP. De resultaten zijn nog beter dan reeds gedacht.

De 28 projecten die zijn meegenomen in het onderzoek leveren 3400 ha nieuwe hoogwaardige natuur op, dit is de helft van de doelstelling van 7000 ha nieuwe natuur die in 2015 door RWS met het Ministerie van LNV is afgesproken.

De projecten hebben daarnaast voor een waterstandsverlaging van 370 cm. Experts schatten in dat dit ca 50% is van alle waterstand verlaging in het kader van “ruimte voor de rivier” maatregelen tot nu toe.

Op 22 maart zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een symposium, het onderzoeksrapport werd officieel overhandigd aan de voorzitter en de directeur van Cascade, de branchevereniging van zand- en grindproducenten.

Download het rapport: klik hierMeer informatie over LIFE IP Deltanatuur

Meer informatie over de opzet , de projecten, de aangesloten partners en de voortgang en resultaten is te vinden op www.life-ip-deltanatuur.nl


Email to Friend

Fill in the form below to send this nieuws item to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message:

LAATSTE NIEUWS

Gebruik van Nederlands steenslag is zeer duurzaam!

  • Nieuws Item
  • 04-02-19

Winning van Nederlandse Steenslag draagt bij aan natuurontwikkeling en behoeft geen transport uit het buitenland.

LEES MEER

Winning van Nederlandse steenslag

  • Nieuws Item
  • 18-01-19

Winning van Nederlandse Steenslag draagt bij aan natuurontwikkeling en behoeft geen transport uit het buitenland.

LEES MEER