Artikel in Architectenpunt

  • 21-2-2018

WINNING VAN ZAND EN GRIND MAKEN NEDERLAND NATUURLIJKER EN VEILIGER

Door wisselingen in het klimaat, aangestuurd door de ijstijden en tussenijstijden, veranderden rivieren hun eigen loop regelmatig. Maar in de laatste duizend jaar heeft de mens daar een systeem achter bedacht van dijken. Sindsdien ligt het Nederlandse rivierenlandschap meer vast in haar huidige vorm. De huidige klimaatverandering stelt ons waterbeheer, en met name het beheer in het rivierengebied, voor een nieuwe uitdaging. Het klimaat verandert met als gevolg een toename van neerslag en verdamping, hogere rivierafvoeren in de winter en meer droogte in de zomer. Stijgende zeespiegel en toenemende rivierafvoeren betekenen - zonder aanvullende maatregelen - een toenemende kans op overstromingen. Dit keer is het niet de tand des tijds die het landschap langzaam verandert, maar de mens zelf. Om zichzelf te beschermen tegen het water, om de natuur de ruimte te geven, om de omgeving om ons heen passend te maken voor de doelen die onze maatschappij nu stelt en belangrijk vindt.

Een groot goed is het feit dat delfstoffenwinners deze veiligheidsmaatregelen door aanpassingen langs rivieren voor de maatschappij uitvoeren. Delfstoffenwinners kunnen deze taak uitstekend combineren met hun core business de winning van grondstoffen die in de lange loop der tijd langs de Nederlandse rivieren en in het Nederlandse landschap zijn afgezet.

Met het winnen van zand en  grind  dat nodig is als grondstof voor onder andere Beton worden huidige grote ruimtelijkeordenings issues aangepakt en opgelost. Onderzoek geeft aan dat projecten ontstaan uit zand- en grindwinning een grote toegevoegde waarde hebben voor natuur. Bijzondere natuurwaarden in de projecten ontstaan vooral doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd en hierdoor schrale, voedselarme omstandigheden ontstaan waar zich nieuwe, zeer gewenste nieuwe natuur ontwikkelt. 

BEKIJK HET ARTIKEL


Email to Friend

Fill in the form below to send this nieuws item to a friend:

Email to Friend
* Your Name:
* Your Email:
* Friend's Name:
* Friend's Email:
* Security Image:
Security Image Generate new
Copy the numbers and letters from the security image
* Message:

LAATSTE NIEUWS

Gebruik van Nederlands steenslag is zeer duurzaam!

  • Nieuws Item
  • 04-02-19

Winning van Nederlandse Steenslag draagt bij aan natuurontwikkeling en behoeft geen transport uit het buitenland.

LEES MEER

Winning van Nederlandse steenslag

  • Nieuws Item
  • 18-01-19

Winning van Nederlandse Steenslag draagt bij aan natuurontwikkeling en behoeft geen transport uit het buitenland.

LEES MEER